Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

EkoPracownia

Propagujemy segregację odpadów!

 

Recykling odpadów ogranicza emisję szkodliwych gazów, wymaga mniejszego zużycia wody i energii, niż tworzenie nowych produktów. To tylko niektóre z korzyści wynikających z właściwej segregacji śmieci. Przeprowadzanie prawidłowego recyklingu to bardzo ważny krok w stronę większej dbałości o planetę.

Utrwalenie postaw proekologicznych,a także zwrócenie uwagi na konieczność segregacji i recyklingu odpadów, ochrony mórz i oceanów oraz strategii zrównoważonego rozwoju były tematem przewodnim spotkania pn.: „Profesor wnuczek” adresowanego do seniorów z Gminy Debrzno.

Uroczystość przygotowana została przez uczniów Szkolnego Koła Biologicznego „Miłośnicy przyrody” przy współpracy z teatrem dorosłych – ATD w ramach obchodów święta Dnia Babci i Dziadka.

Uczniowie zaprezentowali m.in. powiązania między kolorem koszy a ich zawartością, przypomnieli o możliwości powtórnego wykorzystania odpadów, a także o korzyściach płynących z racjonalnych zakupów. Prezentowane treści dydaktyczne wzbogacone zostały recytowanymi utworami literackimi.

Uczestnicy spotkania, które zorganizowane zostało 19.01.2024 roku w sali Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie otrzymali także przygotowane przez uczniów ulotki poświęcone tematyce segregacji odpadów.

Spotkanie odbyło się w ramach zadania: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Debrznie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 (edycja 2023).

 

Ekopracownia tętni życiem!

Grudzień to magiczny czas oczekiwania na Święta, wypełniony intensywnymi przygotowaniami. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej w Debrznie. Tematem przewodnim organizowanych zajęć były eko-ozdoby choinkowe i bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów. Materiałami używanymi do ich tworzenia były materiały wtórne i biodegradalne.

Akcją zostały objęte oddziały przedszkolne oraz klasy I-VI. Uczniowie wykonywali prace w ramach lekcji plastyki i lekcji wychowawczych.

Dodatkowo w dwóch klasach IV i klasie VII przeprowadzono warsztaty, na których uczniowie w pierwszej kolejności zagrali w grę interaktywną „Ekoeksperymantarium”. Posługując się zakupioną w ramach wyposażenia ekopracowni tablicą multimedialną, uczniowie wybierali ekologiczne ozdoby choinkowe i umieszczali je na wirtualnej choince. Następnie z materiałów typu papier, masa solna, orzechy, wysuszone plastry pomarańczy wykonywali ozdoby na choinkę, którymi przybrali żywe drzewko stojące w klasie.

Dodatkowo dla uczniów z klas IV-VIII ogłoszony został konkurs na najładniejszą ozdobę, którą mogli wykonać wspólnie z rodzicami. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce – Marcel Szydłowski klasa IVc, – bałwan z drewna,

II miejsce – Maja  Syska klasa Va – bałwan z plastikowych kubków,

III miejsce – Lena Ignaczuk klasa Vb – stroik bożonarodzeniowy.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

Zajęcia odbywały się w ramach zadania: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Debrznie” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 (edycja 2023).

 

 

Uroczyste otwarcie ekoPracowni w  Szkole Podstawowej w Debrznie

W dniu 11 października 2023 roku w Szkole Podstawowej w Debrznie miało miejsce uroczyste otwarcie ekoPracowni. Dzięki funduszom – blisko 50 000 zł – pozyskanym w konkursie Ekopracownia – zielone serce szkoły, zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025 została utworzona innowacyjna pracownia przyrodnicza.

W ramach projektu została wyremontowana sala pod pracownię przyrodniczą oraz zakupiono wyposażenie: meble, nowoczesny sprzęt (monitor interaktywny) i pomoce dydaktyczne, np., model skóry, model DNA, model serca, przekrój wątroby, szkolny escape room, solarny konik polny, model kwiatu, model stawu kolanowego.  Pracownia wyposażona została także w obrazy będące odzwierciedleniem przyrodniczych zasobów gminy Debrzno, wykonane przez Pana Łukasza Gwiździel.

Podczas uroczystości zaproszeni goście wcielili się w rolę uczniów, uczestniczących w lekcji o ekologii. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Pan Szymon Gajda.

Powstała ekoPracownia posłuży do realizacji dalszych działań zaplanowanych w projekcie. O czym poinformujemy niebawem.

Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

DOFINANOSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPDARKI WODNEJ W GDAŃSKU ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W związku z pozyskanym przez Gminę Debrzno dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Szkole Podstawowej w Debrznie powstanie innowacyjna pracownia przyrodnicza.

Przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Debrznie zakłada:

  • remont sali lekcyjnej przeznaczonej na ekoPracownię, w tym malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i elementów oświetlenia;
  • aranżację pomieszczenia na cele pracowni przyrodniczej, w tym zakup niezbędnego wyposażenia w postaci mebli, sprzętu interaktywnego i pomocy dydaktycznych – wszystko w sposób umożliwiający korzystanie osobom z niepełnosprawnościami;
  • zajęcia o charakterze edukacyjnym skierowane do uczennic i uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Debrznie oraz szkół gminnych (Myśligoszcz, Uniechów, Stare Gronowo), a także do seniorów i społeczności lokalnej, w tym: szkolenie dla członków Rady Pedagogicznej, innowacja pedagogiczna z zakresu ekologii i ochrony środowiska – „Przyszłość to MY”, Gminny Konkurs Plastyczny dla klas I-III, Gminny Dzień Dziecka „Ekofestiwal”, warsztaty „Eko-ozdoba choinkowa, Gminne Forum Ekologiczne „Drugie życie odpadów”, „Profesor wnuczek” – zajęcia z udziałem seniorów, happening uliczny z okazji pierwszego Dnia Wiosny.

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 1) Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej na lata 2022-2025(edycja 2023).

Kwota dofinansowania: 49 980,61 zł

Wartość zadania: 55 534,01 zł

Okres realizacji: 01.07.2023 – 30.09.2024

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia: utworzenie innowacyjnej pracownia przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Debrznie, której funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla ochrony środowiska, takie jak:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej,
  • upowszechnianie wiedzy,
  • aktywizacja społeczna,
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu,
  • promowanie innowacyjnych metod kształtowania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
  • promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
  • promowanie aktywnych metod edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń realizowanych w ramach zadania: „Utworzenie ekoPracowni – zielone serce Szkoły Podstawowej w Debrznie”.

 Już niebawem oficjalne otwarcie pracowni przyrodniczej.

Skip to content