Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2021

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021) w dniu 07.10.2021 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/7108/2021/AZBEST-2021 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2021”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 8 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 29,42 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 17 posesji na łączną ilość 36,64 Mg.

Całkowita kwota zadania wyniosła ogółem 42 358,16 zł.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 28 644,00 zł.

Koszt kwalifikowany: 28 644,00 zł.

Kwota 13 714,16 została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

 

Strona główna | WFOSiGW w Gdańsku

Skip to content