Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

„Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”

Gminie Debrzno uchwałą nr 1335/498/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16.11.2023 w sprawie powierzenia Grantów powierzono grant w ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Regionalne wsparcie szkół i placówek oświatowych” wskazanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie edukacji i kapitału społecznego. Służy kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesieniu kompetencji nauczycieli.

Zdobycie kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętność pracy w zespole i zdolność komunikacji, jest niezbędne do tego, by człowiek mógł efektywnie funkcjonować w dzisiejszym świecie. Dlatego też istotne jest dostarczenie mu narzędzi, szkoleń i wsparcia, by mógł te kompetencje rozwijać.

W projekcie zaplanowano liczne formy wsparcia uczniów, nauczycieli (w tym doradców zawodowych), przedstawicieli kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz pracowników merytorycznych organów prowadzących. Efektem tych działań będzie poprawa jakości edukacji w województwie pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu.

Szczegóły:

Link do strony Beneficjenta: http://pomorskie.eu/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego

Wartość projektu : 30 048 737,65 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 541 427,00 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Skip to content