Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

„Bezpieczna szkoła – doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej”

Gmina Debrzno uzyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich- Centrum Unijnych Projektów Transportowych w  ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III : Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W ramach projektu pt.: „Bezpieczna szkoła – doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej.” wybudowane zostanie miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Debrznie, a Szkoły Podstawowe w Myśligoszczy, Uniechowie i Starym Gronowie wyposażone zostaną w przenośne, mobilne miasteczka rowerowe dla edukacji wczesnoszkolnej.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Kwota dofinansowania: 457 549,99 zł

Skip to content