Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2022

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2022

 

 

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulamin naboru „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2022) w dniu 27.03.2023 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/2427/2023/AZBEST-2022 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno w roku 2023”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 16 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 63,41 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 32 posesji na łączną ilość 121,51 Mg. Łączna ilość zutylizowanych odpadów wyniosła 184,92 Mg.

Całkowita kwota zadania wyniosła ogółem 101 970,99 zł.

Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 74 499,00 zł.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 74 499,00 zł.

Kwota 27 471,99 została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

 

Strona główna / WFOSIGW w Gdańsku

Skip to content