Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

Gmina Debrzno informuje o uzyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn.: Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie. Operacja ma na celu poprawę dostępności mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej. W wyniku zrealizowania projektu, efektem będzie przebudowany odcinek drogi o długości 235m wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.: chodniki, sieci sanitarne, oświetlenie.

Dofinansowanie zostało pozyskane w ramach działania PROW 2014-2020 „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie mająca na celu7 poprawę dostępności mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content