Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

„Kampania edukacyjno-informacyjna pn.: ”Czyste Debrzno”

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia – osiągnięty efekt ekologiczny zadania pn.„Kampania edukacyjno-informacyjna pn.: ”Czyste Debrzno”

W oparciu o postanowienia umowy dotacji nr WFOŚ/D/III/-48.S/4398/2020 zawartej w dniu 06.10.2020 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  oraz Regulaminu konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2020), zrealizowano zadanie pn.: „Kampania edukacyjno-informacyjna pn.: ”Czyste Debrzno”.

Zasięgiem oddziaływania kampanii edukacyjnej byli wszyscy mieszkańcy Gminy Debrzno. Adresatem zadania byli wszyscy uczniowie placówek oświatowych.

Partnerami w realizacji zadania były wszystkie placówki oświatowe działające na obszarze gminy. Placówki oświatowe wzięły udział w koordynacji przebiegu kampanii, umożliwiały realizację zadania poprzez przeprowadzenie zdalnej lekcji opartej na filmiku nagranym przez pracowników Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze a zakończonej Quizem dla dzieci na temat prawidłowej segregacji śmieci.

W dniach od 09.11.2020 do dnia 19.11.2020 w Gminie Debrzno dla dzieci i młodzieży zorganizowany został konkurs na najlepszą pracę plastyczną lub film promujący prawidłową segregację śmieci oraz eliminację szkodliwych substancji powstających przy nieprawidłowym paleniu w kotłach domowych. Akcja przyczyniła się do zaangażowania dorosłych, gdyż wyłonienie zwycięzców polegało na zdobyciu jak największej liczby polubień na Facebooku Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali nagrody. Nagrodami były zestawy gadżetów gminnych i nagrody niespodzianki, a za miejsca od I do III nagrody rzeczowe, które będą także  pomocami w okresie nauki zdalnej w czasie pandemii.

Osiągnięty efekt ekologiczny:

– Lekcja zdalna przeprowadzona w szkołach podstawowych na terenie gminy Debrzno podsumowanej Quizem – w zdalnej lekcji wzięło udział 16 klas Szkół Podstawowych z terenu Gminy Debrzno (około 400 uczniów).

– przygotowanie i kolportaż materiałów edukacyjno – informacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, dostarczone przez gońców wraz z magnesami na temat segregacji śmieci –broszury w ilości 3000 sztuk oraz 3000 sztuk magnesów na lodówkę łącznie kampania dotarła do 3000 mieszkań z terenu Gminy Debrzno.
– przygotowanie dwóch animacji oraz udostepnienie ich na stronie urzędu oraz profillu na portalu społecznościowym, ( http://debrzno.pl/ktos-wie-jak-segregowac-smieci/  , http://debrzno.pl/czas-na-czyste-powietrze/  )

– przeprowadzenie konkursu na najlepszą prace plastyczną lub filmik edukacyjny, wraz z nagrodzeniem trzech najlepszych prac i filmików, na podstawie największej liczby polubieni na Facebooku (            http://debrzno.pl/zwyciezcy-konkursu-na-najlepszy-fil-promujacy-prawidlowa-segregacje-smieci/ , http://debrzno.pl/prace-konkursowe-czyste-debrzno/ , http://debrzno.pl/konkurs-czyste-debrzno/  )


Przeprowadzone działania miały za główny cel
uświadomienie społeczeństwa w zakresie konieczności ochrony powietrza, zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złego jego stanu, idei gospodarki o obiegu zamkniętym, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów. Wpływ segregacji odpadów i recyklingu na zapobieganie negatywnym skutkom zmian klimatu. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego – uświadomienie, iż to w jaki sposób żyje człowiek ma ogromny wpływ na otaczającą nas przyrodę.

Na materiałach promocyjnych umieszczono nazwę zadania, źródło finansowania oraz logotypy WFOŚiGW zgodnie z zasadami znakowania, herb Gminy Debrzno.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem.

Informacja o kampanii zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Debrzno: http://debrzno.pl/,
Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 13 675,00 zł.           
Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku wyniosła 9 768,05 zł, a kwota 3 906,95 zł została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

 

Skip to content