Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Punkt informacyjny

Miasto i Gmina Debrzno udziela informacji w zakresie możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Nabór wniosków dotyczących dofinansowania demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest prowadzony jest w trybie ciągłym uwzględniającym terminy złożenia wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wnioski, o których mowa dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno, w sekretariacie (pokój nr 12 I piętro) lub w pokoju 21 (I piętro)

Dodatkowych informacji udziela insp. ds. rolnictwa i ochrony środowiska Dominika Faryno-Kuś, tel. 59 833 53 51 w. 41, e-mail: ochrona.srodowiska@debrzno.pl

 

Przydatne linki:

Skip to content