Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – 2011

 1. W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbestz terenu województwa pomorskiego„ w dniu 09.09.2011 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/238/2011/KONKURS-AZBEST pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
  Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – 2011”.
  W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 3 budynków z terenu gminy Debrzno o powierzchni 1200 m2 i wadze 20,61 Mg.
  Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 31650,00 zł. Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 22154,00 zł, w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 11077,00 zł oraz 11077,00 zł ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku.
 2. W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
  z terenu województwa pomorskiego„
  w dniu 24.01.2012 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/46/2012/KONKURS-AZBEST pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
  na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno –edycja 2011”.W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 2 budynków z terenu gminy Debrzno o powierzchni 214 m2 i wadze 3,07 Mg.Koszt przedsięwzięcia wyniósł ogółem 3853,00 zł. Dotacja WFOŚiGW
  w Gdańsku wynosiła 2697,00 zł
  , w tym ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW 1349,00 zł oraz 1348,00 zł ze środków własnych WFOŚiGW w Gdańsku.http://wfos.gdansk.pl/
Skip to content