Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025

W wyniku konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania  Gmina Debrzno otrzymała dofinansowanie w kwocie 252.000, 00 zł w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki.

W ramach „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Debrzno na lata 2023-2025” zaplanowane zostały działania:

–  Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące osteoporozy

– Ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX:

 • wyliczenie dziesięcioletniego prawdopodobieństwa poważnego złamania osteoporotycznego, przy wykorzystaniu narzędzia FRAX
 • udostępnienie świadczeniobiorcy wyniku w formie wydruku lub dokumentu elektronicznego
 • udzielenie merytorycznych odpowiedzi na wszelkie pytanie dotyczące osteoporozy i zapobieganiu upadkom oraz skierowanie świadczeniobiorcy do rzetelnych źródeł wiedzy
 • poinformowanie o niskim prawdopodobieństwie złamania osteoporotycznego i braku potrzeby wykonania pomiaru DXA (przy wyniku <5%) lub poinformowanie o wysokim prawdopodobieństwie złamania osteoporotycznego (przy wyniku ≥5%) i zakwalifikowaniu do pomiaru DXA (etap IV) wraz z podaniem szczegółów dotyczących miejsca i czasu planowanego pomiaru DXA oraz sposobu przygotowania do badania
 • dla kobiet w wieku ≥65 lat lub kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego (przebyte złamania, złamania biodra u co najmniej jednego z rodziców, obecne palenie tytoniu, stosowanie glikokortykosteroidów, zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów, obecność schorzenia silnie związanego z osteoporozą, spożywanie 3 lub więcej jednostek alkoholu dziennie) lub mężczyzn w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet)

Wykluczone są osoby u których wcześniej zdiagnozowano osteoporozę.

 – pomiar BMD za pomocą DXA:

 • pomiar densytometrii DXA dokonywany na szyjce kości udowej
 • przekazanie uczestnikom ankiet satysfakcji pacjenta
 • dla osób zakwalifikowanych w ramach programu przez uzyskanie wyniku FRAX ≥5% (wartość obliczana i wpisywana przez osobę przyjmującą formularz zgłoszeniowy na podstawie zawartych w nim danych)

 – Lekarska wizyta podsumowująca:

 • omówienie w trakcie wizyty wyniku badania DXA
 • wykonanie ponownej oceny ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX PL (z uwzględnieniem wyniku uzyskanego w DXA) oraz omówienie ze świadczeniobiorcą uzyskanego wyniku
 • uzupełniająca edukacja indywidualna, w ramach której lekarz udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania świadczeniobiorcy, przez co wyjaśnia i utrwala przekazane wcześniej podczas działań informacyjno-edukacyjnych
 • skierowanie pacjentów, którym postawiono diagnozę, do lekarza POZ celem uzyskania skierowania do dalszego leczenia specjalistycznego ze wskazaniem konkretnego podmiotu udzielającego świadczeń w ramach NFZ
 • dla osób z dostępnym wynikiem pomiaru BMD za pomocą DXA wykonanym w ramach realizowanego PPZ.

Niebawem więcej informacji o planowanych działaniach.

Skip to content