Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Ciepłe mieszkanie

 

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW 

________________________________________________________________________________________________________

Gmina Debrzno realizuje Przedsięwzięcie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych – poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się na terenie Gminy Debrzno.

Gmina Debrzno przyjmuje wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych na terenie Gminy Debrzno dla osób wcześniej nie deklarujących chęć przystąpienia do programu.

Intensywność dofinansowania:

do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych – do 16.500 zł

do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych – do 27.500 zł

do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych – do 41.000 zł

Wnioski o dofinansowanie będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej, a o kolejności ich rozpatrywania będzie decydować data wpływu do Urzędu Miejskiego w Debrznie.

Wniosek wraz załącznikami należy złożyć w 1 egzemplarzu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Debrznie, w godz. od 7.00 do 15.00.

Dokumenty należy wypełnić  i złożyć zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.

Realizacja Przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” na łączną kwotę dotacji: 705.000,00 zł.

Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie” finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl).

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin naboru wniosków

Zał. Nr 1 do umowy-zestawienie rzeczowo finansowe

Zał. Nr 1 do wniosku o dof.-klauzula RODO współmałżonek

Zał. Nr 2 do umowy -Wniosek o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełnienia

Zał. Nr 2 do wniosku o dof.-klauzula współwłaściciel

Zał. Nr 2 do wniosku o płatność -Protokół odbioru

Zał. Nr 3 do wniosku o dof.-oświadczenie współmałżonek

Zał. Nr 3 do Zarządzenia-umowa dotacji

Zał. Nr 4 do wniosku o dof.-oświadczenie współwłaściciel

Zał.Nr 1 do wniosku o płatność – Zestawienie dokumentów potw. ponies kosztów kwalif.

Zał.Nr 2 do Zarządzenia-wniosek o dof. z instrukcją

 

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.05.2024 roku:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 10
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 8
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 127 890,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 30.04.2024 roku:

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 9
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 6
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 127 890,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.03.2024 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 9
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 6
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 127 890,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 29.02.2024 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 7
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 6
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 127 890,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.01.2024 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 6
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 6
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 120 819,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.12.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 5
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 5
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 120 819,57 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 30.11.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 5
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 73.239,87 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.10.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 5
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 73.239,87 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 30.09.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 73.239,87 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.08.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 73.239,87 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.07.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 73.239,87 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 30.06.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 3
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0,00 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.05.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 3
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 2
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0,00 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 30.04.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 2
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 1
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0,00 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 31.03.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 2
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 0
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0,00 zł

Dane statystyczne z programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie gminy Debrzno, stan na dzień 28.02.2023 roku:

 1. Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 2
 2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 0
 3. Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 0,00 zł

 

 

 

Skip to content