Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Azbestowe archiwum


windows 10 Product key kaufen
Den Windows-10-Key bekommt ihr nicht zu Gesicht, wenn ihr für Windows 7 oder Windows 8 ein Windows-10-Upgrade durchführt. Wir zeige
Wer seinen Windows 10 Key auslesen möchte, bekommt hier ein passendes Gratis-Tool. Damit finden Sie kostenlos Ihren Lizenzschlüssel windows10pro
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno” w latach ubiegłych:

Rok realizacji Koszt kwalifikowany (zł) Kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku (zł) Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu    (Mg)
2010                      31 650,00 zł                    22 154,00 zł 20,61
2011                         3 853,00 zł                      2 697,00 zł 3,07
2012                      29 652,80 zł                    20 756,00 zł 17,16
2013                      41 466,70 zł                    39 500,00 zł 50,83
2014                      46 969,31 zł                    45 550,00 zł 97,71
2016                      36 037,36 zł                    30 631,76 zł 94,7
2017                      30 039,68 zł  – 72,20
2018                      31 123,60 zł  – 69,91
2019                      15 960,00 zł                    15 960,00 zł 37,31
2020                      39 083,50 zł                    23 403,00 zł 67,09
2021                    305 835,95 zł                 200 651,76 zł 530,59

 

Skip to content