Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Czyste powietrze

 

 

Gmina Debrzno zmaga się z problemem złej jakości powietrza , której główną przyczyną  jest emisja zanieczyszczeń przede wszystkim z indywidualnych gospodarstw domowych. Na terenie miasta funkcjonuje 1 kotłownia  miejska, wiele budynków zasilanych jest jednak z indywidualnych kotłowni opalanych głównie węglem. Gmina jest w trakcie  konsultacji społecznych  Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno. Samorząd zauważa w budynkach zasilanych z indywidualnych źródeł ciepła  potrzebę działań mających na celu wymianę tych źródeł na mniej emisyjne.  Wskazane jest wykorzystanie gminnego potencjału zaopatrzenia w biomasę .  Jedną z opcji dla mieszkańców terenu miasta może być rezygnacja z indywidualnego zaopatrzenia w ciepło na rzecz ciepła sieciowego. W ciepłowni miejskiej zainstalowany jest 1 kocioł zasilany na biomasę. W przypadku mieszkańców terenu wiejskiego możliwa jest wymiana kotłów opalanych węglem na kotły na biomasę  lub gazowe, olejowe.
Niniejszy projekt byłby pierwszym krokiem dla poprawy jakości powietrza w gminie, a także wpłynął by na zwiększenie świadomości proekologicznej  mieszkańców i wpływu ich działań na najbliższe środowisko. W wyniku działań informacyjno-edukacyjnych o korzyściach środowiskowych i zdrowotnych płynących z eliminacji niskiej emisji mamy nadzieję zmobilizować mieszkańców do wymiany źródeł ogrzewania na ekologiczne.
Celem niniejszego projektu jest osiągnięcie jak najlepszego efektu ekologicznego poprzez  redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
Projektem zostanie objęta zmiana źródła ogrzewania w następujących budynkach:
-budynek jednorodzinny w miejscowości Strzeczona: obecnie ogrzewany jest za pomocą kotła opalanego węglem. Przewidziana jest zmiana na kocioł opalany biomasą.
-budynek wielorodzinny w miejscowości Debrzno przy ul. Witosa:  8 lokali mieszkalnych ogrzewanych za pomocą piców kaflowych, część mieszkań ogrzewana za pomocą etażowego co. Planowane jest podłączenie  do kotłowni miejskiej.
-budynek wielorodzinny w miejscowości Debrzno przy ul. Długiej: 16 lokali mieszkalnych  ogrzewanych za pomocą pieców kaflowych. Planowana zmiana ogrzewania na gazowe poprzez doprowadzenie gazu i zamontowanie w każdym z lokali kotłów dwufunkcyjnych na propan-butan
-budynek wielorodzinny w miejscowości Debrzno przy ul. Okrzei: 11 lokali mieszkalnych ogrzewanych za pomocą pieców kaflowych. Planowana zmiana ogrzewania na gazowe poprzez doprowadzenie gazu i zamontowanie w każdym z lokali kotłów dwufunkcyjnych na propan-butan.

Informujemy rółwnież, iż Miasto i Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/215/2016 z dnia 14.09.2016 roku, realizuje zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  pn. „Czyste powietrze w Gminie Debrzno”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 289.976,00 zł.
Wysokość dotacji wynosi 69.500,00  zł, co stanowi  23,96% kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Edycja 2017

Informujemy, iż Miasto i Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/220/2017 z dnia 02.10.2017 roku, realizuje zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  pn. „Czyste powietrze w Gminie Debrzno – edycja 2017”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 141.200,00 zł.

Wysokość dotacji wynosi 35.300,00  zł, co stanowi  25% kosztu kwalifikowanego działania.

Opis zadania

Gmina Debrzno zmaga się z problemem złej jakości powietrza , której główną przyczyną  jest emisja zanieczyszczeń przede wszystkim z indywidualnych gospodarstw domowych. Gmina posiada uchwalony Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno i w  2016 roku po raz pierwszy przystąpiła do  udziału w programie. Samorząd zauważa w budynkach zasilanych z indywidualnych źródeł ciepła  potrzebę działań mających na celu wymianę tych źródeł na mniej emisyjne.  Wskazane jest wykorzystanie gminnego potencjału zaopatrzenia w biomasę .

Celem niniejszego projektu jest osiągnięcie jak najlepszego efektu ekologicznego poprzez  redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt ma na celu również edukowanie mieszkańców na temat ochrony powietrza i zalet wymiany źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne.

Projektem zostanie objęta zmiana źródła ogrzewania w 12 budynkach (10 jednorodzinnych i 2 wielorodzinnych). Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą kotłów opalanych węglem  oraz pieców kaflowych. Projekt zakłada likwidacje tych kotłów i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą.

 

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku:  http://www. wfos.gdansk.pl

 

Edycja 2018

 

Informujemy, iż Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/192/2018
z dnia 17.10.2018 roku, realizuje zadanie dofinansowywane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w Gminie Debrzno”.

Koszt kwalifikowany zadania wynosi 127.000,00 zł.

Wysokość dotacji wynosi 33.600,00 zł, co stanowi 30% kosztu kwalifikowanego działania.

Opis zadania

 

Gmina Debrzno zmaga się z problemem złej jakości powietrza, której główną przyczyną
jest emisja zanieczyszczeń przede wszystkim z indywidualnych gospodarstw domowych. Gmina posiada uchwalony Plan gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno i w 2016 roku po raz pierwszy przystąpiła do udziału w programie, kontynuując udział 2017 roku. Samorząd zauważa w budynkach zasilanych z indywidualnych źródeł ciepła potrzebę działań mających na celu wymianę tych źródeł na mniej emisyjne. Wskazane jest wykorzystanie gminnego potencjału zaopatrzenia w biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Celem niniejszego projektu jest osiągnięcie jak najlepszego efektu ekologicznego poprzez redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Projekt ma na celu również edukowanie mieszkańców na temat ochrony powietrza i zalet wymiany źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne.
Projektem zostanie objęta zmiana źródła ogrzewania w 2 budynkach wielorodzinnych. Obecnie budynki ogrzewane są za pomocą kotłów opalanych węglem oraz pieców kaflowych. Projekt zakłada likwidacje tych kotłów i zastąpienie ich 1 kotłem opalanym biomasą i podłączeniem 8 mieszkań do sieci ciepłowniczej.
Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/

 

Skip to content