Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

PGLLP Nadleśnictwo Człuchów

Tytuł: MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGOWEJ W M.PĘDZISZEWO

Nazwa inwestycji: „Modernizacja drogi gminnej w Pędziszewie”

Całkowita wartość zadania: 146 577,29 zł

Wartość dofinansowania: 50 000 zł

Zadanie dofinansowane ze środków PGLLP Nadleśnictwo Człuchów

W ramach inwestycji w miejscowości Pędziszewo (obręb ewidencyjny- Rozwory na działce nr 267, Gmina Debrzno) dokonano modernizacji nawierzchni drogowej. Prace objęły roboty przygotowawcze, mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej i skropienie nawierzchni asfaltem oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Wykonano także roboty w zakresie poboczy: usunięto warstwy ziemi urodzajnej, nastąpiła ścinka poboczy i wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 śr. gr. 15cm.

Inwestycja była możliwa dzięki środkom własnym gminy oraz dofinansowaniu z PGLLP Nadleśnictwo Człuchów.

Skip to content