Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczona

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczona. Realizacja inwestycji wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym poprawę bezpieczeństwa pieszych. Poprawił się stan techniczny drogi, gdzie zwiększyła się jej szerokość o 1,5 m, co umożliwia pieszym bezpieczne korzystanie z drogi, a kierowcom umożliwi komfortowe i bezpieczne korzystanie z drogi gminnej szczególnie przy wymijaniu.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita wartość zadania: 140 537,00 zł

Wartość dofinansowania: 281 074,20 zł

Skip to content