Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Budowa drogi gminnej nr 233005G w m. Debrzno, ul. Szkolna

Nazwa Inwestycji: „Budowa drogi gminnej nr 233005G w m. Debrzno, ul. Szkolna”

Całkowita wartość zadania: 1 504 708,00 zł

Wartość dofinansowania:743 143,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji została wybudowana droga (540 m) o nawierzchni z masy bitumicznej. Zadanie dotyczyło również  wykonania odwodnienia oraz oświetlenia na budowanym odcinku drogi, budowę parkingów, przejść dla pieszych, wykonanie elementów BRD oraz zieleni drogowej. Zamontowano również tablice informacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content