Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Przebudowa drogi gminnej nr 233010G w Debrznie – ul. Mokotowska

 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej nr 233010G- ul. Mokotowska

Całkowita wartość zadania: 1 316 025,16 zł

Wartość dofinansowania: 535 277,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 233010G w Debrznie- ul. Mokotowska. Prace objęły fragment drogi od skrzyżowania z ul. Przechodnią do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego. W ramach inwestycji wykonano roboty ziemne w postaci wykonania kanalizacji deszczowej i wyłożono nawierzchnię drogi nową masą bitumiczną. W zakresie prac utwardzono kostką betonową zjazdy do posesji, chodniki po obu stronach jezdni oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne poprzez montaż nowych lamp ulicznych.

Skip to content