Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego w Debrznie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiej”.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej , w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
Koszt całkowity: 78 579,29 zł, kwota wsparcia: 50 000,00 zł
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem operacji jest: poprawa oferty kulturalnej poprzez utworzenie Sali kinowej w Debrznie.
Przewidywane wyniki operacji: Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego w Debrznie.
Strona prowadzona przez: Miasto i Gminę Debrzno,
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, tel. (59) 83 35 351, fax 83 35 366.

Skip to content