Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, a także „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)”
w dniu 07.09.2016 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/202/2016/AZBEST-2016 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2016”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 10 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 44,1 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 19 posesji na łączną ilość 50,6 Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 36037,36 zł. Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 30631,76 zł.

Kwota 5405,60 zł została przekazana ze środków Miasta i Gminy Debrzno.

Skip to content