Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2020

 

 

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2020) w dniu 29.09.2020 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/4315/2020/AZBEST-2020 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2020”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 5 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 10,92 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 20 posesji na łączną ilość 56,17 Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 39 083,50 zł.

Dotacja z NFOŚiGW  wyniosła  11 701,50 zł, a z WFOŚiGW w Gdańsku 11 701,50 zł.

Kwota 15 680,50 zł została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

Skip to content