Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

PFRON- „Dostępny Samorząd- granty”

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie – zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Gmina Debrzno w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pt.: „Dostępny Samorząd- granty” uzyskała dofinansowanie i zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie- zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Celem inwestycji była poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Debrznie dla osób ze szczególnymi potrzebami. W ramach poprawy dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej na każdej kondygnacji oraz schodach korytarza wymieniona została podłoga o odpowiedniej klasy antypoślizgowości. Zostały również zamontowane  nowe balustrady schodowe. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe oraz drzwi wewnętrzne do biur, aby zapewnić standard dostępności poprzez odpowiednią ich szerokość (90cm). Zadanie uzupełniło wykonanie szlaku komunikacyjnego z utworzeniem oznaczeń informacyjnych na ścianach korytarza wraz z montażem tyflomap ułatwiających orientację w rozmieszczeniu biur w Urzędzie i montaż tabliczek przydrzwiowych. Zarówno szlak komunikacyjny jak i tabliczki- wsparte są oznaczeniami w języku Braille’a. Całość projektu dopełniło stworzenie i powiększenie stref wypoczynku poprzez zakup i umiejscowienie na każdym piętrze budynku wygodnych i spełniających standardy dostępności siedzisk umożliwiających komfortowe oczekiwanie na obsługę.

Kwota całkowita projektu: 364 529,77 zł

Kwota przyznanego grantu: 246 998,40 zł

Kwota wkładu własnego: 117 531,37 zł

Skip to content