Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Stare Gronowo

Inwestycja polegała na wykonaniu chodnika jednostronnego o szerokości 1,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w miejscowości Stare Gronowo. Chodnik usadowiony wzdłuż jezdni o długości ok. 485 m. Wykonano przebudowę istniejących zjazdów na posesję o szerokości zmiennej od 3,5 – 6,0 m. Szerokości dostosowane zostały do istniejących wjazdów i szerokości bram, a nawierzchnie zjazdów wykonano z betonowej kostki brukowej. W ramach inwestycji zostały zagospodarowane również pasy zieleni między chodnikiem a jezdnią oraz oznakowanie pionowe i poziome.    

Całkowita wartość zadania: 230 080,25 zł

Wartość dofinansowania: 115 040,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Skip to content