Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Realizacja projektu „Wracamy do pracy”

Żłobek Gminny w Debrznie w 2019 roku rozpoczął realizację projektu pn. „Wracamy do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinasowanie projektu z UE: 473.853,73 zł, koszty całkowite projektu: 557.475,00 zł.

Projekt był skierowany do osób zamieszkujących gminę Debrzno, bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych. Do projektu kwalifikowały się również osoby pracujące, które sprawowały opiekę nad dziećmi do lat 3.Głównym celem projektu było zwiększone zatrudnienie osób mających małe dzieci, ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększenie szans utrzymania pracy. W ramach projektu w żłobku powstało 20 dodatkowych miejsc dla dzieci. Nowej grupie zapewnione zostało bieżące funkcjonowanie w przystosowanych do tego salach, gdzie zakupiono meble, zabawki, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Skip to content