Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie

Nazwa inwestycji: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie

Całkowita wartość zadania: 542 511,00 zł

Wartość dofinansowania: 542 511,00 zł

W ramach inwestycji w Szkole Podstawowej w Debrznie wykonano remont, który polegał na adaptacji dwóch sal lekcyjnych na nową bibliotekę szkolną. Wydzielone zostały dwie sale biblioteczne oraz sala konferencyjna i magazyn. Remont objął także przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji c. o. polegającą na wymianie grzejników z żeliwnych żebrowych na płytowe, a także udostępniono tę część budynku dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się poprzez wykonanie zewnętrznego podjazdu oraz mechanicznego, przy schodowego podestu wewnątrz budynku. W ramach zadania zapewniono także zakup i dostawę mebli i zabudowy stolarskiej oraz wyposażenia bibliotecznego.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

Skip to content