Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Cyfrowa Gmina

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Debrzno pozyskała grant w wysokości 268,7 tys. zł.

W związku z cyfryzacją Gminy planowana są poniższe działania:

 • modernizacja i rozbudowa istniejącej, niedrożnej sieci LAN na nową KAT. 6 wraz z zakupem urządzenia sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego interentu,
 • przebudowę strony internetowej debrzno.pl poprzez budowę systemu rezerwacji wizyt (z zachowaniem cyberbezpieczeństwa oraz dostosowaniem do WCAG 2.1.)

oraz zakup:

 • 5 stacji roboczych,
 • 5 UPSów do stacji roboczych,
 • 5 komputerów przenośnych,
 • 10 szt. oprogramowania do stacji roboczych i komputerów przenośnych,
 • scanera,
 • niszczarki,
 • 2 monitorów nawigacyjno-informacyjnych,
 • UTM (urządzenia zabezpieczającego na styku sieci lokalnej z Internetem),
 • oprogramowania – E-PODATKI, E-PŁATNOŚCI, E-FORMULARZE,
 • aplikacja dedykowanej do monitora nawigacyjno-informacyjnego.

Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i dostępności działań Gminy Debrzno dzięki podniesieniu poziomu cyfryzacji JST poprzez zakup niezbędnej infrastruktury ICT, odpowiedniego oprogramowania, podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników JST oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Realizacja działań przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego osi priorytetowej V POPC, tj. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Udzielone w projekcie wsparcie umożliwi bardziej wydajne, sprawne i dostępne działanie administracji lokalnej dzięki: – wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury poprzez poprawę dostępności infrastruktury, narzędzi informatycznych (sprzętu i oprogramowania), – wzmocnieniu i rozwojowi kompetencji cyfrowych urzędników, – rozwijaniu cyfrowych środowisk pracy, służących pracy zdalnej, – podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa JST.

 

Skip to content