Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Budowa domków letniskowych nad Jeziorem Żuczek w Debrznie

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskiej”. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem operacji jest: poprawa oferty turystycznej poprzez budowę trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w Debrznie. Przewidywane wyniki operacji: Budowa trzech domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w Debrznie  Strona prowadzona przez: Miasto i Gminę Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno, tel. (59) 83 35 351, fax 83 35 366.

 

Skip to content