Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M.STARE GRONOWO ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ W M.BUKA

Nazwa inwestycji: „Modernizacja drogi gminnej nr 233038G w miejscowości Stare Gronowo oraz  drogi wewnętrznej  w miejscowości Buka”.

Całkowita wartość zadania: 181 000 zł

Wartość dofinansowania:  90 485 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Inwestycja polegała na modernizacji dróg gruntowych- z nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z kruszywa kamiennego (tłucznia) na odcinku 292mb w m. Stare Gronowo i 208mb w m. Buka, łącznie 500mb. Szerokość modernizowanych dróg wyniosła 4m. Wykonana modernizacja obu tych dróg pozwoliła ograniczyć zaleganie wód deszczowych w pasie drogowym i zwiększyła tym samym komfort przejazdu mieszkańców.

Skip to content