Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

BUDOWA DROGI GIMNNEJ NR 233087G ORAZ 233086G W M.DEBRZNO

Nazwa inwestycji: „Budowa drogi gminnej nr 233087G oraz 233086G”

Całkowita wartość zadania: 739 724,87 zł

Wartość dofinansowania: 347 958,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji zostały wybudowane dwie drogi gminne- droga nr 233086G (ul. Słoneczna) o długości 175m i nawierzchni z kostki brukowej oraz droga nr 233087G (ul. Pogodna) o długości 98m i nawierzchni z kostki brukowej. Ponadto przy ul. Słonecznej wykonano obustronny chodnik, a przy ul. Pogodnej chodnik jednostronny. Zadanie dotyczyło również  wykonania kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia na budowanych odcinkach dróg, budowę zjazdów na posesje prywatne oraz zagospodarowanie zieleni w poboczach dróg. Zamontowano także tablice informacyjne.

Skip to content