Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Badanie jakości wody

Miasto i Gmina Debrzno w roku 2018 pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na badania jakości wody w kąpieliskach strzeżonych na jeziorach Żuczek i Staw Miejski w Debrznie. Gmina Debrzno prowadzi 2 kąpieliska strzeżone, na których wykonywane są badania jakości wody zgodnie z realizowana umową zawartą z WFOŚiGW w Gdańsku i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one bezpośrednio do wody z chorego organizmu ludzi lub zwierząt, lub pośrednio poprzez ścieki, a także poprzez spływy z gleby skażonej bakteriami patogennymi. Woda jest jedynie przenośnikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogą w wodzie utrzymywać się przy życiu. Jednak dane epidemiologiczne wskazują, że woda może być przyczyną wielu zachorowań o charakterze żołądkowo-jelitowym. Jako wskaźniki czystości wód zostały przyjęte, z uwagi na miejsce ich występowania i liczebność, tak zwane wskaźniki sanitarne, do których należą Escherichia coli, Enterococcus faecalis i Clostridium perfringens, przy czym w większości krajów wskaźnikiem obligatoryjnym jest Escherichia coli. Jest też ona najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe i możliwość wystąpienia towarzyszących im bakterii chorobotwórczych pochodzenia jelitowego. Jako organizator kąpielisk strzeżonych na terenie gminy Debrzno jesteśmy w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Człuchowie zobligowani do wykonania 4 poborów próbek wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego na każdym z naszych kąpieliskach. Naszym celem jako organizatora kąpielisk strzeżonych jest zapobieganie schorzeniom o charakterze żołądkowo-jelitowym u uczestników kąpielisk, które są powodowane przez bakterie typu Escherichia coli oraz, Enterococcus faecalis. Badania jakości wody na naszych kąpieliskach mają służyć właśnie temu zadaniu.

 

sprawozdanie z badania wody nr 455 i 456

sprawozdanie z badania wody nr 479 i 498

sprawozdanie z badania wody nr 594 i 595

sprawozdanie z badania wody nr 557 i 558

 

Skip to content