Strona główna / Azbestowe archiwum

Azbestowe archiwum


windows 10 Product key kaufen
Den Windows-10-Key bekommt ihr nicht zu Gesicht, wenn ihr für Windows 7 oder Windows 8 ein Windows-10-Upgrade durchführt. Wir zeige
Wer seinen Windows 10 Key auslesen möchte, bekommt hier ein passendes Gratis-Tool. Damit finden Sie kostenlos Ihren Lizenzschlüssel windows10pro
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno” w latach ubiegłych:

Rok realizacji Koszt kwalifikowany (zł) Kwota dotacji WFOŚiGW
w Gdańsku (zł)
Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu (Mg)
2010 31650,00 22154,00 20,61
2011 3853,00 2697,00 3,07
2012 29652,80 20756,00 17,16
2013 41466,70 39500,00 50,83
2014 46969,31 45550,00 97,71
2016 36037,36 30631,76 94,70
2017 30039,68 22 529,76 72,20
SUMA 219668,85 183818,52 356,28