Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)

 

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, a także „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)”
w dniu 18.08.2017 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/143/2017/AZBEST-2017 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2017”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 11 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 35,63 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 15 posesji na łączną ilość 36,57 Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 30039,68 zł. Dotacja WFOŚiGW w Gdańsku wynosiła 22 529,76 zł.

Kwota 7509,92 została przekazana ze środków Miasta i Gminy Debrzno.

Skip to content