Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Usuwania wyrobów zawierających azbest – edycja 2019

W oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej NFOŚiGW, pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz Regulamin konkursu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2019) w dniu 05.11.2019 r. została zawarta umowa dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/3848/2019/AZBEST-2019 pomiędzy Gminą Debrzno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dofinansowanie dotyczyło realizacji przedsięwzięcia polegającego
na „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Debrzno – edycja 2019”.

W ramach zadania zdjęto, przetransportowano i unieszkodliwiono azbestowo – cementowe poszycia dachowe (eternit) z 7 budynków z terenu gminy Debrzno o wadze 17,32 Mg oraz odebrano, przetransportowano i unieszkodliwiono płyty azbestowo – cementowe z 13 posesji na łączną ilość 26,35 Mg.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyniósł ogółem 20 028,55 zł.

Dotacja z NFOŚiGW  wyniosła  7 567,14 zł, a z WFOŚiGW w Gdańsku 7 567,14 zł.

Kwota 4 894,26 została przekazana ze środków Gminy Debrzno.

Skip to content