Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Sprawozdanie ze zwalczania Barszczu Sosnowskiego 2017

Miasto i Gmina Debrzno, na podstawie umowy dotacji nr WFOŚ/D/III-48.S/267/2017 z dnia 19.10.2017 roku, realizuje zadanie dofinansowywane  ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  pn. „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno – etap II”. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 15.000,00 zł. Wysokość dotacji wynosi 12.000,00  zł, co stanowi  80,00% kosztu kwalifikowanego całkowitego działania.

Opis zadania:

Projekt zakłada drugi etap likwidacji Barszczu Sosnowskiego. Występowanie połaci Barszczu Sosnowskiego stwarza ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Teren występowania Barszczu został bardzo dobrze rozpoznany, dokonano kompleksowej inwentaryzacji występowania Barszczu Sosnowskiego.  Jako metodę zwalczania barszczu wybrano wykaszanie (w przypadku pojedynczo występujących roślin przewidziane było wykopywanie) na terenie działek: 264,400,397,396/2,405/6 – obręb Uniechów, 753/19, 760/39 – obręb Grzymisław; 383/1, 188/27,188/33,188/31,188/24,183/2,803,845/2,605,656,840/2 – obręb Debrzno; 647 – obręb Strzeczona. Łącznie zabiegi przeprowadzono na  powierzchni  4,2217 ha.

Cele realizacji projektu:

Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z powierzchni 4,2217 ha.

Cele szczegółowe:

-złagodzenie skutków problemu związanego z występowaniem Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta i Gminy Debrzno

– poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt

– zwiększenie świadomości i wiedzy społeczeństwa lokalnego na temat zagrożeń wynikających ze strony inwazyjnych gatunków roślin

 

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku:  http://www.wfosigw.gda.pl

Skip to content