Dla Mieszkańców

NA SKRÓTY

Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno na odcinku ul. Trębacka i  ul. Wspólna

Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 233032G w m. Debrzno
na odcinku ul. Trębacka i  ul. Wspólna

 

 

Zadanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 233032G na odcinku ul. Trębackiej oraz budowy na odcinku ul. Wspólnej. Zadanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych głównie poprzez oddzielenie ruchu pieszego od samochodowego. Na dzień dzisiejszy ruch pieszy i kołowy odbywa się po drodze wykonanej z nawierzchni gruntowej  będącej w zły stanie technicznym. Budowa oraz przebudowa drogi gminnej nr 233032G na dwóch odcinkach objętych wnioskiem wpłynie znacząco na podniesienie standardu technicznego dróg powiatowych i gminnych. Obecna nawierzchnia jest to częściowa nawierzchnia gruntowa  ulepszona o szerokości 4m z poboczem porośniętym trawą, a częściowo nawierzchnia z kostki kamiennej i utwardzonej nawierzchni żwirowej. Nawierzchnia kamienna posiada liczne ubytki oraz zaniżenia, co wymaga przeprowadzenia niezbędnych napraw. Istniejący stan nawierzchni znacząco obniża bezpieczeństwo oraz komfort jazdy. Droga jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami i wybojami, o nieregularnych spadkach , brak jest chodnika i zjazdów na posesję. Projektowane nowe nawierzchnie są w części z kostki brukowej betonowej oraz w części z betonu asfaltowego, oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa   podniosą standard drogi i dostosują się standardem do ww. zlokalizowanych w pobliżu pozostałych dróg. Łączna długość inwestycji to 0,34 km.

 

Dofinansowanie: 304 857,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 609 715,51 zł

 

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Skip to content