Strona główna / Budowa drogi gminnej nr 233005G w m. Debrzno, ul. Szkolna

Budowa drogi gminnej nr 233005G w m. Debrzno, ul. Szkolna

Nazwa Inwestycji: „Budowa drogi gminnej nr 233005G w m. Debrzno, ul. Szkolna”

Całkowita wartość zadania: 1 504 708,00 zł

Wartość dofinansowania:743 143,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

W ramach inwestycji została wybudowana droga (540 m) o nawierzchni z masy bitumicznej. Zadanie dotyczyło również  wykonania odwodnienia oraz oświetlenia na budowanym odcinku drogi, budowę parkingów, przejść dla pieszych, wykonanie elementów BRD oraz zieleni drogowej. Zamontowano również tablice informacyjne.