Strona główna / Azbestowe archiwum

Azbestowe archiwum


windows 10 Product key kaufen
Den Windows-10-Key bekommt ihr nicht zu Gesicht, wenn ihr für Windows 7 oder Windows 8 ein Windows-10-Upgrade durchführt. Wir zeige
Wer seinen Windows 10 Key auslesen möchte, bekommt hier ein passendes Gratis-Tool. Damit finden Sie kostenlos Ihren Lizenzschlüssel windows10pro
Realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Debrzno” w latach ubiegłych:

Rok realizacji Koszt kwalifikowany (zł) Kwota dotacji WFOŚiGW w Gdańsku (zł) Ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu    (Mg)
2010                      31 650,00 zł                    22 154,00 zł 20,61
2011                         3 853,00 zł                      2 697,00 zł 3,07
2012                      29 652,80 zł                    20 756,00 zł 17,16
2013                      41 466,70 zł                    39 500,00 zł 50,83
2014                      46 969,31 zł                    45 550,00 zł 97,71
2016                      36 037,36 zł                    30 631,76 zł 94,7
2017                      30 039,68 zł  – 72,20
2018                      31 123,60 zł  – 69,91
2019                      15 960,00 zł                    15 960,00 zł 37,31
2020                      39 083,50 zł                    23 403,00 zł 67,09
                   305 835,95 zł                 200 651,76 zł 530,59

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu