Miasto

NA SKRÓTY

Strzeczona

Położenie: Północna część gminy

Kod pocztowy: 77-310

Powierzchnia sołectwa: 22,05 km2

Liczba mieszkańców: ok. 396

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 389

liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 7

(stan na 28 marca 2023 r.)

W sołectwie:

  • Świetlica wiejska
  • Kościół pw. Św. Wawrzyńca
  • OPS Strzeczona
  • KGW Strzeczona

Sołtys: Dorota Rybicka

Zobacz składy osobowe rady sołeckiej: https://bip.debrzno.pl/189.html

Historia:

Strzeczona to duży ośrodek osadniczy istniejący już we wczesnym średniowieczu, na północ od Debrzna. W okresie panowania książąt pomorskich Strzeczona była własnością możnowładczej rodziny Stanków. W roku 1312 wieś przeszła pod panowanie Krzyżaków. Osadnictwo odbywało się na prawie chełmińskim. Po raz pierwszy nazwę „Tstrezno” (Strzeczona) zapisano w dokumentach z roku 1340. Do 1466 roku wieś pozostawała w rękach Krzyżaków, wielokrotnie zmieniając właścicieli. W Strzeczonie istniał największy w komturstwie człuchowskim folwark, który pracował na potrzeby rycerzy zakonnych zamieszkałych w człuchowskim zamku. W 1466 r. na mocy pokoju toruńskiego Strzeczona wraz z całym Pomorzem Gdańskim powróciła do Polski. Odnotowano wzrost koniunktury i ożywienie gospodarcze. W 1565 r. do wsi należało 55 włók, 3 karczmy oraz młyn. W okresie wojen polsko – szwedzkich (1626-1629 i 1655-1660) wieś została doszczętnie zniszczona. Po wojnie ze Szwecją wieś odbudowała rodzina Sapolskich. W 1680 r. wybuchła zaraza, która pochłonęła 28 ofiar. W roku 1772, na mocy postanowień rozbiorowych, Strzeczona trafiła pod jurysdykcję Prusaków, którzy nadali jej nazwę „Stretzin”. W 1904 r. odnaleziono tu skarb zawierający 800 monet całych i 540 fragmentów, co świadczy o kontaktach handlowych z dalekimi krajami. Stacjonujące w Strzeczonie jednostki pancerne gen. H. Guderiana dokonały 1 września 1939 r. agresji na Polskę. W czasie wojny do pracy w gospodarstwach rolnych Niemcy sprowadzili 53 Polaków. Wieś została wyzwolona w marcu 1945 roku przez 19 armię radziecką i powróciła do polskiej nazwy Strzeczona. Bardzo szybko zaczęli napływać pierwsi osadnicy, głównie z byłego województwa kieleckiego. Cenną atrakcją historyczną wsi jest parterowy, murowany dom nr 19 z zachowanymi drzwiami neoklasycystycznymi oraz wpisany na listę zabytków szachulcowy kościół filialny pw. św. Wawrzyńca z XVIII w. W 1970 r. Obecnie w skład sołectwa wchodzi Strzeczona jako wieś oraz Kamień jako kolonia.

Skip to content