Miasto

NA SKRÓTY

Herb

Godło herbowe Debrzna, albo Frydlądu Pruskiego, jak nazywane było miasto w czasach staropolskich, znane jest z pieczęci miejskich i innych źródeł.

Najstarsza pieczęć miejska Debrzna powstała XIV wieku, zaś znamy ją z dokumentów z lat 1405-1503. W zakratowanym polu pieczęci dzik stojący. Pieczęć ta znajduje się obecnie w Archiwum Państwowym w Toruniu.

Rysunek 1: Odrys najstarszej znanej pieczęci Debrzna, M. Gumowski 1939

Herb miasta wymieniają przedwojenne niemieckie oraz powojenne polskie herbarze i inne publikacje poruszające tematykę heraldyki miejskiej. Poniżej kilka przykładów. O. Hupp wykonał prawdopodobnie pierwszą barwną rekonstrukcję herbu Debrzna dając czarnego dzika stojącego na zielonej murawie.

Rysunek 2: Herb Debrzna według O. Huppa

Herb Debrzna znają i przytaczają powojenne polskie herbarze i inne publikacje poświęcone miastom. Pojawia się on w herbarzach M. Gumowskiego oraz Plewako i Wanaga a także w Leksykonie Miast Polskich oraz w Miastach Polskich w Tysiącleciu.

Niedokładna kopia cyfrowa herbu w opracowaniu Plewako i Wanaga.

Rysunek 3. Herb Debrzna w opracowaniu Plewako i Wanaga.

Istotna kwestia to krata w polu herbu. Według Gumowskiego, obecność tej kraty jest pomyłką heraldyczną, wynikającą z błędnej interpretacji takiej kraty w polach najstarszych pieczęci miejskich. Krata ta była jedynie geometrycznym damaskinażem, wypełniającym puste pole pieczęci. Jednakże wszystkie przedstawienia herbu Debrzna zawierają tę kratę, interpretowaną jako sieć myśliwska.

 

Herb używany współcześnie:

                       
Rysunek 4. Herb Debrzna.
Skip to content