Strona główna / Kontakt

Kontakt

Urząd Miejski w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

urzad@debrzno.pl

tel. 59 83 35 351
tel. 59 83 35 366

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Tel. Tel. służbowy e-mail
Sekretarka Aleksandra Nowak 20 urzad@debrzno.pl
 Burmistrz Wojciech Kallas 21 734 417 832 w.kallas@debrzno.pl
 Z-ca Burmistrza

Kierownik Referatu Rozwoju

Łukasz Jurkowlaniec 59 728 514 393 l.jurkowlaniec@debrzno.pl
Sekretarz

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Anna Ziarnek 24 728 527 240 a.ziarnek@debrzno.pl
Skarbnik

Kierownik Referatu Finansowego

Jolanta Miszewska 40 skarbnik@debrzno.pl
 

Referat Finansowy

 

Z-ca Skarbnika Jolanta Cienciała 37 j.cienciala@debrzno.pl
Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych Małgorzata Żychlińska 37 m.zychlinska@debrzno.pl
Wymiar podatkowy i opłaty Lucyna Żandarska 31 l.zandarska@debrzno.pl
Windykacja i księgowość budżetowa Lucyna Glinczak 58 windykacja@debrzno.pl
Płace Małgorzata Bielska 42 place@debrzno.pl
Księgowość Ewa Nowak 31 dochody@debrzno.pl
Rozliczenia finansowe i materiałowe Anna Trela 34 a.trela@debrzno.pl
 

Referat Komunalny

 

Kierownik Referatu Komunalnego Danuta Klimek 49 d.klimek@debrzno.pl
Geodezja i planowanie Paweł Topolewski 63 p.topolewski@debrzno.pl
Gospodarka komunalna Sandra Krampikowska 33 smieci@debrzno.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska Dominika Faryno-Kuś 41 604 795 491 ochrona.srodowiska@debrzno.pl
 

Referat Organizacyjny

 

Kadry Karolina Fryca 38 kadry@debrzno.pl
Oświata Wioleta Rossa 45 oswiata@debrzno.pl
Biuro Rady Bernadeta Kopeć 51 882 151 790 bip@debrzno.pl
 

Referat Inwestycyjny

 

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Anna Król 23 a.krol@debrzno.pl
Inwestycje Maciej Burglin 39 m.burglin@debrzno.pl
Inwestycje Cezary Nowajczyk 30 c.nowajczyk@debrzno.pl
 

Referat Rozwoju

 

Promocja i strategia Marta Rusin 25 604 231 328 promocja@debrzno.pl
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Iwona Malmon 55 pozyskiwanie@debrzno.pl
 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cylwinego Marta Olkowska 56 usc@debrzno.pl
Ewidencja ludności i obrona cywilna Mirosław Gałęza 44 informatyk@debrzno.pl