Miasto

NA SKRÓTY

Położenie

Położenie gminy Debrzno:

     Gmina Debrzno położona jest w południowo-zachodniej części woj. Pomorskiego w sercu Pojezierza Krajeńskiego zwanego Wysoczyzną Krajeńską rozciągającą się pomiędzy dolinami rzeki Brdy i Gwdy. Obejmuje obszar 224,2 km2.Położona jest w powiecie człuchowskim, ok.20 km od jego stolicy – miasta Człuchowa. Siedzibą miejsko-wiejskiej gminy jest miasto Debrzno. Od  północy Gmina  graniczy z gminami Czarne i Człuchów, od wschodu  – z woj. kujawsko-pomorskim (gm. Kamień i Sępólno Krajeńskie), a od południa – z woj. wielkopolskim (gm. Lipka i Okonek). 

W skład Gminy wchodzą następujące jednostki pomocnicze : 17 sołectw ( Boboszewo, Buchowo, Buka, Cierznie, Drozdowo, Główna, Grzymisław, Myśligoszcz, Nowe Gronowo, Prusinowo, Rozwory, Skowarnki, Stare Gronowo, Strzeczona, Uniechów, Uniechówek) oraz Osiedle „Zielone Wzgórze”.

     Gminę Debrzno zamieszkuje ok.  10 000 osób.  Istniejący układ osadniczy Gminy został ukształtowany historycznie w procesie rozwoju osadnictwa od początku wczesnego średniowiecza. Obecne miejscowości to dawne wsie chłopskie i kościelne oraz dobra szlacheckie i rycerskie. W drugiej połowie XX wieku powstały skupiska produkcji hodowlanej w pobliżu Boboszewa, Buchowa, Strzeczony, Grzymisławia i Uniechówka, a wraz z nim nastąpił rozwój zabudowy wielorodzinnej w formie skupisk blokowych. W centrum miasta Debrzno, dawnego grodu warownego z XIV wieku zbiegają się trasy komunikacyjne z kierunków wschód- zachód i północ- południe. Tam też skupiła się zabudowa o charakterze półwiejskim i półmiejskim.  Rozbudowa powojenna poszła w kierunku  zabudowy wielorodzinnej na północnym-wschodzie miasta, natomiast na północnym obszarze miasta rozwinęła się funkcja przemysłowa.

Skip to content