Strona główna / Kontakt

Kontakt

Urząd Miejski w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

urzad@debrzno.pl

tel. 59 83 35 351
tel. 59 83 35 366

 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Tel. Tel. służbowy e-mail
Sekretarka Aleksandra Nowak 20 urzad@debrzno.pl
 Burmistrz Wojciech Kallas 21 734 417 832 w.kallas@debrzno.pl
 Z-ca Burmistrza

Kierownik Referatu Rozwoju

Łukasz Jurkowlaniec 59 728 514 393 l.jurkowlaniec@debrzno.pl
Sekretarz

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Anna Ziarnek 24 728 527 240 a.ziarnek@debrzno.pl
Skarbnik

Kierownik Referatu Finansowego

Jolanta Miszewska 40 skarbnik@debrzno.pl
 

Referat Finansowy

 

Z-ca Skarbnika Jolanta Cienciała 58 j.cienciala@debrzno.pl
Główna Księgowa Centrum Usług Wspólnych Małgorzata Żychlińska 37 m.zychlinska@debrzno.pl
Wymiar podatkowy i opłaty Lucyna Żandarska 31 l.zandarska@debrzno.pl
Windykacja i księgowość budżetowa Lucyna Glinczak 43 windykacja@debrzno.pl
Płace Małgorzata Bielska 42 place@debrzno.pl
Księgowość Dawid Reszczyński 37 r.reszczynski@debrzno.pl
Rozliczenia finansowe i materiałowe Anna Trela 34 a.trela@debrzno.pl
 

Referat Komunalny

 

Kierownik Referatu Komunalnego Danuta Klimek 49 d.klimek@debrzno.pl
Geodezja i planowanie Paweł Topolewski 63 p.topolewski@debrzno.pl
Gospodarka komunalna Sandra Krampikowska 33 smieci@debrzno.pl
Rolnictwo i ochrona środowiska Dominika Faryno-Kuś 41 604 795 491 ochrona.srodowiska@debrzno.pl
 

Referat Organizacyjny

 

Kadry Karolina Fryca 38 kadry@debrzno.pl
Oświata Wioleta Rossa 45 oswiata@debrzno.pl
Biuro Rady Bernadeta Kopeć 51 882 151 790 bip@debrzno.pl
 

Referat Inwestycyjny

 

Kierownik Referatu Inwestycyjnego Anna Król 23 a.krol@debrzno.pl
Inwestycje Maciej Burglin 39 m.burglin@debrzno.pl
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Dawid Kleist 30 d.kleis@debrzno.pl
 

Referat Rozwoju

 

Promocja i strategia Marta Rusin 25 604 231 328 promocja@debrzno.pl
Pozyskiwanie środków pozabudżetowych Iwona Malmon 55 pozyskiwanie@debrzno.pl
 

Urząd Stanu Cywilnego

 

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cylwinego Marta Olkowska 56 usc@debrzno.pl
Ewidencja ludności i obrona cywilna Mirosław Gałęza 44 informatyk@debrzno.pl

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu