Strona główna / Przewodnik po Urzędzie

Przewodnik po Urzędzie

Stanowisko Imię i nazwisko nr tel wew komórka e-mail
Burmistrz Wojciech Kallas 21 734 417 832 w.kallas@debrzno.pl
Z-ca Burmistrza Łukasz Jurkowlaniec 728 514 393 l.jurkowlaniec@debrzno.pl
Skarbnik Jolanta Miszewska 40 —- skarbnik@debrzno.pl
Sekretarz Anna Ziarnek 24 728 527 240 a.ziarnek@debrzno.pl
z-ca Kier. Urzędu Stanu Cywilnego Marta Olkowska 56 usc@debrzno.pl
Z-ca Skarbnika Jolanta Cienciała 37 j.cienciala@debrzno.pl
Głowna Księgowa Centrum Usług Wspólnych Małgorzata Żychlińska 37 m.zychlinska@debrzno.pl
ds. księgowości materiałowej Anna Trela 34 a.trela@debrzno.pl
ds. płac Małgorzata Bielska 42 place@debrzno.pl
ds. wymiaru podatków i opłat Elżbieta Trwoga 31 e.trwoga@debrzno.pl
ds. księgowości podatkowej,
poboru podatku i opłat
31 —-
 ds. windykacji  windykacja@debrzno.pl
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Anna Król 48 projekty@debrzno.pl
ds. promocji i wdrażania Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Marta Mróz 25 promocja@debrzno.pl
ds. planowania przestrzennego Karolina Okrój 30 604 231 328 budownictwo@debrzno.pl
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Danuta Klimek 49 d.klimek@debrzno.pl
ds. geodezji Józef Bil 50 j.bil@debrzno.pl
ds. rolnictwa i ochrony środowiska Dominika Faryno-Kuś 41 604 795 491 ochrona.srodowiska@debrzno.pl
ds. obywatelskich i wojskowych Ewa Czechowska 57 e.czechowska@debrzno.pl
ds.inwestycji Paweł Gibczyński 39 604795437  inwestycje@debrzno.pl
ds. Rady Bernadeta Kopeć 51 882 151 790 bip@debrzno.pl
ds. ewidencji gospodarczej,
kadrowych i archiwum
Grażyna Jasińska 38 g.jasinska@debrzno.pl
ds. oświaty Grażyna Lupa 45 g.lupa@debrzno.pl
ds. obsługi sekretariatu Halina Tabaczyńska 20 urzad@debrzno.pl
ds. obsługi informatycznej Mirosław Gałęza 44 informatyk@debrzno.pl
ds. gospodarki komunalnej Sandra Krampikowska 33 smieci@debrzno.pl