Strona główna / Kontakt

Kontakt

Stanowisko Imię i nazwisko nr tel wew komórka e-mail
Burmistrz Wojciech Kallas 21 734 417 832 w.kallas@debrzno.pl
Z-ca Burmistrza Łukasz Jurkowlaniec  59 728 514 393 l.jurkowlaniec@debrzno.pl
Skarbnik Jolanta Miszewska 40 —- skarbnik@debrzno.pl
Sekretarz Anna Ziarnek 24 728 527 240 a.ziarnek@debrzno.pl
z-ca Kier. Urzędu Stanu Cywilnego Marta Olkowska 56 usc@debrzno.pl
Z-ca Skarbnika Jolanta Cienciała 37 j.cienciala@debrzno.pl
Głowna Księgowa Centrum Usług Wspólnych Małgorzata Żychlińska 37 m.zychlinska@debrzno.pl
ds. księgowości materiałowej Anna Trela 34 a.trela@debrzno.pl
ds. płac Małgorzata Bielska 42 place@debrzno.pl
ds. wymiaru podatków i opłat Lucyna Żandarska 31 e.trwoga@debrzno.pl
ds. księgowości podatkowej,
poboru podatku i opłat
Anna Kowalska 31 —-
 ds. windykacji  Lucyna Glinczak  58  windykacja@debrzno.pl
Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego (zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych) Anna Król 23 projekty@debrzno.pl
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Iwona Śliwińska 48 pozyskiwanie@debrzno.pl
ds. promocji i wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno Marta Rusin 25 604 231 328 promocja@debrzno.pl
ds. planowania przestrzennego Cezary Nowajczyk 30 c.nowajczyk@debrzno.pl
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Danuta Klimek 49 d.klimek@debrzno.pl
ds. geodezji Józef Bil 50 j.bil@debrzno.pl
ds. rolnictwa i ochrony środowiska Dominika Faryno-Kuś 41 604 795 491 ochrona.srodowiska@debrzno.pl
ds. obywatelskich i wojskowych Ewa Czechowska 56 e.czechowska@debrzno.pl
ds. inwestycji  Maciej Burglin 39 m.burglin@debrzno.pl
ds. Rady Bernadeta Kopeć 51 882 151 790 bip@debrzno.pl
ds. ewidencji gospodarczej,
kadrowych i archiwum
Karolina Fryca 38 kadry@debrzno.pl
ds. oświaty Grażyna Lupa 45 g.lupa@debrzno.pl
ds. obsługi sekretariatu Aleksandra Nowak 20/22 urzad@debrzno.pl
ds. obsługi informatycznej Mirosław Gałęza 44 informatyk@debrzno.pl
ds. gospodarki komunalnej Sandra Krampikowska 33 smieci@debrzno.pl