Strona główna / Położenie

Położenie

Położenie gminy Debrzno:

     Gmina Debrzno położona jest w południowo-zachodniej części woj. Pomorskiego w sercu Pojezierza Krajeńskiego zwanego Wysoczyzną Krajeńską rozciągającą się pomiędzy dolinami rzeki Brdy i Gwdy. Obejmuje obszar 224,2 km2.Położona jest w powiecie człuchowskim, ok.20 km od jego stolicy – miasta Człuchowa. Siedzibą miejsko-wiejskiej gminy jest miasto Debrzno. Od  północy Gmina  graniczy z gminami Czarne i Człuchów, od wschodu  – z woj. kujawsko-pomorskim (gm. Kamień i Sępólno Krajeńskie), a od południa – z woj. wielkopolskim (gm. Lipka i Okonek). 

W skład Gminy wchodzą następujące jednostki pomocnicze : 17 sołectw ( Boboszewo, Buchowo, Buka, Cierznie, Drozdowo, Główna, Grzymisław, Myśligoszcz, Nowe Gronowo, Prusinowo, Rozwory, Skowarnki, Stare Gronowo, Strzeczona, Uniechów, Uniechówek) oraz Osiedle „Zielone Wzgórze”.

     Gminę Debrzno zamieszkuje ok.  10 000 osób.  Istniejący układ osadniczy Gminy został ukształtowany historycznie w procesie rozwoju osadnictwa od początku wczesnego średniowiecza. Obecne miejscowości to dawne wsie chłopskie i kościelne oraz dobra szlacheckie i rycerskie. W drugiej połowie XX wieku powstały skupiska produkcji hodowlanej w pobliżu Boboszewa, Buchowa, Strzeczony, Grzymisławia i Uniechówka, a wraz z nim nastąpił rozwój zabudowy wielorodzinnej w formie skupisk blokowych. W centrum miasta Debrzno, dawnego grodu warownego z XIV wieku zbiegają się trasy komunikacyjne z kierunków wschód- zachód i północ- południe. Tam też skupiła się zabudowa o charakterze półwiejskim i półmiejskim.  Rozbudowa powojenna poszła w kierunku  zabudowy wielorodzinnej na północnym-wschodzie miasta, natomiast na północnym obszarze miasta rozwinęła się funkcja przemysłowa.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu