Strona główna / Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody:

Na terenie Gminy Debrzno uchwałą nr XXIV/158/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r. Rady Miejskiej w Debrznie uznano za pomniki przyrody 10 pojedynczych drzew i grup drzew zlokalizowanych na obszarze gminy:

  1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obwód pnia 420 cm przy drodze Debrzno-Rozwory

  2. Wierzba krucha (Salix fragilis) obw. 520 w Pędziszewie

  3. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) obw. 510 cm nad. Jez. Żuczek

  4. Dąb szypułkowy (Qercus robur) obw. 420 cm nad jez. Kwieckie (Długie)

  5. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) obw. 510 cm nad. jez. Kwieckie (Długie)

  6. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica) obw. 440 cm nad. jez. Kwieckie (Długie)

  7. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obw. 410 w Starym Gronowie

  8. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 360 cm w Starym Gronowie

  9. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) obw. 400 przy drodze Debrzno-Uniechów

  10. Dąb szypułkowy (Qercus robur) obw. 450 cm w Skowarnkach

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu