Strona główna / Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64, 77-310 Debrzno tel. +48 59 722 13 33
NIP: 843-161-10-37  REGON: 221596036
e-mail:info@perlowainwestycja.pl   www.perlowainwestycja.pl

OFERTA INWESTYCYJNA  ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

 Gmina Debrzno to miej­sce sprzyjające do powstawania i rozwoju zarówno małych jak i dużych przedsiębiorstw. Oferuje atrakcyjne tereny inwestycyjne w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej
Nr 22  oraz wsparcie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie (IPC). Stworzony specjalnie na potrzeby inwestorów “Zielony Park Przemysłowy w Cierzniach” jest obszarem przygotowanym do wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Zielony Park Przemysłowy Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym
o powierzchni 56,63 ha. Zlokalizowany jest w północnej części gminy Debrzno. Jego strategiczne transregionalne położenie stwarza doskonałe warunki do rozwoju różnego rodzaju inwestycji i projektów. ZPP Cierznie usytuowany jest poza siecią Natura 2000.

Obszar 9,87 ha ZPP Cierznie objęty jest statusem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Debrzno”.

Atrakcyjności inwestycyjnej terenom ZPP Cierznie nadają proponowane przez Gminę zachęty:
– zwolnienia w podatku dochodowym (SSSE),
– ulgi w podatku od nieruchomości,
– niskie ceny gruntów,
– wsparcie przy rekrutacji pracowników,
– możliwości przeszkolenia kadry pracowniczej na potrzeby inwestora,
– możliwości transportu pracowników do zakładu pracy w ZPP,
– możliwość udostępnienia biur oraz hal magazynowo – produkcyjnych w IPC inwestorowi na czas trwania inwestycji w ZPP
– przyjazny klimat dla inwestorów.
Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych zapewnia wsparcie na każdym etapie prowadzenia inwestycji.
Na terenie ZPP Cierznie znajduje się Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, który udostępnia doskonałą infrastrukturę do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci pomieszczeń biurowych, produkcyjno- magazynowo- usługowych i sali konferencyjnej. IPC oferuje bazę lokalową na preferencyjnych warunkach już od 10zł za m2. Oferuje także usługę „Wirtualne biuro”, organizację i obsługę spotkań, szkoleń, konferencji, usługi informacyjne i konsultacyjne oraz nieodpłatne korzystanie z sali konferencyjnej dla firm zlokalizowanych w IPC.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

 

 


NOWE TERENY INWESTYCYJNE
NOWA OFERTA INWESTYCYJNA – OGRODOWA

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu