Strona główna / Baza noclegowa

Baza noclegowa

Agroturystyka
Gliszczyńska Ewa i Benedykt
ul. Leśna 9
tel. 598337178 tel. kom. 603519658
e-mail: ewa.gliszczynska8@wp.pl
www.maxmedia.pl/gliszczynscy/
Noclegi „U BOLA”
ul.Leśna 4
tel. 598335753 tel. kom. 604631383
e-mail: lesna4@gmail.com
www.lesna4.witryna.info
H@US H. Grabowski
ul. Leśna 1
tel. 605940006, 519502582
Hnatczak Daniel – Wypoczynek.Hnatczak
ul. Leśna 23 tel. 601383203; 609801870
e-mail: biuro@hnatczak.pl; daniel@hnatczak.pl
www.wypoczynek.hnatczak.pl
Stremlau Danuta
ul. Wojska Polskiego 26
tel. 598335386 tel kom. 668664927
Sułkowski Jakub
Stare Gronowo 101
77-310 Debrzno tel. 608762015
e-mail:kubas.vip@wp.pl
 TOM – TRANS
Szablewski Tomasz ul. Jeziorna
77-310 Debrzno
NIP: 633 204 39 42
tel. : +48  667 799 121
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Małgorzata Sikora
ul. Rataja 2
77-310 Debrzno
tel. 501 231 179
Agroturystyka „DANA”
Danuta Rugała
Strzeczona 1
77-310 Debrzno
tel. 697 485 216
tel. 511 114 497
www.agroturystyka-dana.pl
Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad Jeziorem Żuczek

www.zuczek.debrzno.pl
telefon: 794 117 130

 

                                                      

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu