Strona główna / Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne

SZLAKI TURYSTYCZNE

Greenway – Naszyjnik północy

Szlak rowerowy „Greenway – Naszyjnik Północy” zaczyna się i kończy w naszym 5 tysięcznym Debrznie. Obejmuje swoim zasięgiem obszar 4 województw : zachodniopomorskiego, kujawsko – pomorskiego , wielkopolskiego i pomorskiego. Niezwykle urozmaiconą rzeźbę terenu wzdłuż szlaku ukształtował ostatni lodowiec skandynawski sprzed 12 tys. lat. Na szlaku obserwujemy niezmierzone bogactwo form ukształtowania terenu, setki jezior rynnowych, wytopiskowych i moreny dennej. Napotkać możemy liczne zabytki architektury , dwory i pałace w otoczeniu parkowego starodrzewia, wiekowe kościoły : ryglowe, z kamienia ciosanego i czerwonej cegły, wzbogacają niepowtarzalne piękno polodowcowego krajobrazu. Na trasie spotykamy ścieżki edukacyjno – przyrodnicze. Ofertę pobytową wzbogacają rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne.

 • Główne atrakcje :
  – barwna mozaika dziedzictwa kulturowego Kaszub, Krajny i Pomorza Środkowego;
  – liczne zabytki architektury – dwory i pałace z otaczającymi je ogrodami i parkami;
  – zabytkowe kościoły z czerwonej cegły i ciosanego kamienia ( typowe dla naszego regionu )
  – krajobraz polodowcowy poprzecinany licznymi jeziorami i rzekami;
  – Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz 3 parki krajobrazowe: Drawski, Zaborski i Wdzydzki
  – ścieżki edukacyjno – przyrodnicze ( dodatkowe trasy lokalne odchodzące od osi głównej szlaku;
  – tajemnicze kamienne kręgi w Odrach i Leśnie;
  – Kalwaria w Wielu;
  – sieć gospodarstw agroturystycznych w regionie.

 • Główne miejscowości na trasie :
  Debrzno – Złotów – Jastrowie – Okonek – Borne Sulinowo – Czaplinek – Kalisz Pomorski – Drawsko Pomorskie – Połczyn Zdrój – Barwice – Szczecinek – Bobolice – Polanów – Biały Bór – Człuchów – Chojnice – Brusy – Karsin – Czersk – Tuchola – Kamień Krajeński – Debrzno

 • Długość : główna oś szlaku – 870 km + 3,5 km tras lokalnych.

 • Nawierzchnia :
  – 65% drogi asfaltowe o małym natężeniu ruchu
  – 30% drogi leśne
  – 5% drogi polne

 • Użytkownicy : głównie rowerzyści i turyści rowerowi ( indywidualni ), zorganizowane grupy zwiedzające region na rowerach, pieszo, konno lub kajakami.

  Dolina Debrzynki

 • Informacja turystyczna :
  Obszar położony na granicy województwa wielkopolskiego i pomorskiego w granicach gmin Okonek i Debrzno. Do obszaru można dojechać autobusami PKS, komunikacją prywatną lub koleją linii Piła – Szczecinek do stacji Okonek, a następnie 7 km na wschód drogą lokalną do miejscowości Lędyczek, która leży przy ujściu Debrzynki do Gwdy.

 • Główne atrakcje turystyczne :
  Walory turystyczne obszaru i jego okolic stanowi przede wszystkim bogactwo przyrodnicze. Znajdują się tu kompleksy jezior i lasów objęte ochroną w postaci utworzenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina rzeki Debrzynki” oraz silnie zarastającego rezerwatu Miłachowo (3,70 ha). Rozwinęła się w regionie turystyka piesza, rowerowa (m.in. szlak Greenway), wędkarstwo, kajakarstwo (szlaki kajakowe –od ujścia rzeki Białej w okolicach wsi Brzezie poprzez Sporysz do rzeki Gwdy, a następnie rzeką Gwdą, aż do Piły lub szlak wodny rzeką Szczyrą do Gwdy i dalej do Piły).

 • Historia :
  W Debrznie można zwiedzić fragment murów obronnych z tzw. Wieżą Czarownic z XIV wieku, XVIII-wieczną kamieniczkę na miejskim rynku i XIX-wieczny kościół z barokowym konfesjonałem. W górnym odcinku Debrzynki w Starym Gronowie znajduje się interesujący kompleks parkowo-pałacowy. Okonek słynie z wieży obserwacyjnej na Górze Tecława, która została oddana do użytku w 1912 roku i poświęcona była Bismarckowi.
  Turyści mogą korzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych.

   

  Szlak „Południowy” turystyki pieszej

  Najbardziej rozległa, ale też największa grupa szlaków Słupska, jego okolic i południowej części regionu. Tutaj można znaleźć szlaki mające na swej trasie , a wyznaczone biegiem tutejszych rzek czyli: Doliny Słupi i Doliny Wieprzy i Studnicy oraz przebiegające na południe i wschód od niego, w rejonie Miastka i Człuchowa. Te ostatnie to: długi 120 kilometrowy szlak Krainy lasów i jezior przemierzający Pojezierze Bytowskie i znajdujące się na południe od niego trzy też dość długie (50 – 75km) szlaki: Kormoranów, Doliny Brdy i Południowy.

 • Trasa :
  Lędyczek – Rozwory – Jezioro Trudna – Debrzno – Jezioro Debrzno – Jezioro Żuczek – Myśligoszcz – Słupia – Człuchów – Obszar Chronionego Krajobrazu „Zespół Jezior Człuchowskich” – Jezioro Rychnowskie – Jezioro Duży Okoń – Rezerwat „Jezioro Bardze Małe” – Stara Rogoźnica /PKS/

  Szlak rowerowy „Komturstwa człuchowskiego”

 • Długość : 29 km

 • Trasa :
  Człuchów – Skórzewo – Biskupnica – Chrząstówek – Słupia – Myśligoszcz – Dolina Rzeki Debrzynki – jez. Żuczek – Debrzno

  Szlak rowerowy „Margrabiów”

 • Długość : 31 km

 • Trasa :
  Debrzno – Gniewno – Rozwory – Cierznie – Skowarnki – Domisław – Czarne

  Szlak pieszo – rowerowy Debrzno – Lędyczek

 • Długość : 25 km

 • Trasa :
  Debrzno – Lipka – Trudna – Lędyczek

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu