Strona główna / Marta Mróz

Marta Mróz

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i budżetowej

Informujemy o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Debrznie ds. księgowości podatkowej i budżetowej. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i budżetowej” w sekretariacie UM w Debrznie do godz. 15:00 28 stycznia 2022 roku lub na adres: Urząd Miejski ...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie

Po przeprowadzonych wyborach na terenie Szkół Podstawowych Gminy Debrzno oraz przeprowadzonego głosowania w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie Komisja Wyborcza po przeliczeniu głosów ogłasza, iż w skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Debrznie wchodzą: 1. Malmon Julia – 73 głosy 2. Kanecki Sebastian – 50 głosów 3. Bugaj Kinga ...

Czytaj więcej

Poświąteczna zbiórka choinek z terenu Miasta Debrzna

POŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA CHOINEK Z TERENU MIASTA DEBRZNA   Dnia 1 lutego 2022 roku (wtorek) od godziny 600 Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. Podczas akcji będzie można oddać tylko naturalne choinki pozbawione wszelkich ozdób, stojaków i doniczek.  * W przypadku zabudowy jednorodzinnej, drzewka należy wystawić przed posesję.  * W przypadku ...

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, zaleca aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach ...

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 17 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Debrznie. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu ...

Czytaj więcej

Kup książkę „Sny z betonu” Przemysława Kacy i pomóż dzieciom!

Przemysław Kaca z Debrzna jest autorem książki „Sny z betonu”! To wyjątkowa książka o tym, jak hip-hop może pomóc dzieciom z wykluczonych środowisk. Dzięki muzyce i wszystkiemu, co się z nią wiąże, młodzi ludzie odzyskują własny głos, sprawczość, poczucie własnej wartości. Otrzymują impuls, by planować, kształcić się i rozwijać. „Sny z betonu” ...

Czytaj więcej

Zbieramy fanty na WOŚP

Zachęcamy do wzięcia udziału w 30 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jak możesz pomóc? Przynieś ciekawe przedmioty, które zostaną przeznaczone na licytację, loteriadę oraz aukcje internetowe! Fanty są zbierane od 10 do 24 stycznia w godzinach 8:00 – 16:00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

Czytaj więcej

obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY! Terminy: deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu