Strona główna / Fotorelacje / Debrzeńskie Spotkanie z Biznesem

Debrzeńskie Spotkanie z Biznesem

W minionym tygodniu w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie odbyło się jedno z większych wydarzeń tego roku – spotkanie z biznesem! Było to już 2 takie spotkanie w Debrznie – pierwsze miało miejsce w zeszłym roku z okazji 10 – lecia IPC.

Podczas wydarzenia odbyły się dwa panele dyskusyjne.
Pierwszy z nich „Duży biznes w małym mieście, czyli jak buduje się firmę na prowincji” poprowadził Burmistrz Debrzna Wojciech Kallas, a jego gośćmi byli przedstawiciele największych firm w powiecie – Adam Stec (Stec karton), Marcin Szczerba (Studio 55) oraz Anita Bednarek (Goodvalley).
Drugi natomiast nosił tytuł „Małe miasta na zakręcie. Zapaść czy nowa szansa?”, podczas którego wystąpili paneliści Prof. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański) oraz Marek Szymaniak (Reportażysta, autor książki „Zapaść. Reportaże z małych miast”).
Całość wydarzenia uświetniło wystąpienie motywacyjne Przemysława Salety – Mistrza Świata w kick-boxingu oraz Mistrza Europy w boksie zawodowym – pt. „Synergie w sporcie i biznesie”.

Na zakończenie gospodarze wydarzenia przyznali trzy „dziki biznesu”: Państwu Izabeli i Józefowi Berendt, Panu Marcinowi Szczerbie oraz Pani Leonie Liberackiej – Chrut.

Dawka wiedzy i emocji była naprawdę duża, jak na jeden wieczór. Dziękujemy wszystkim za obecność i mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie na kolejnym spotkaniu!

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu