Strona główna / Logotypy / Aż trzy zdobyte dofinansowania w gminie Debrzno!

Aż trzy zdobyte dofinansowania w gminie Debrzno!

Świetne wiadomości! W ramach Programu Działaj Lokalnie, aż trzy projekty z gminy Debrzno otrzymały dofinansowanie na realizację zadań.

1) Stowarzyszenie Wyścigi Kolarskie, tytuł Rowerowe Love, kwota dotacji 6000,00 zł, opis projektu: Projekt polega na zawiązaniu grupy rowerowej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące działania:

– rajd rowerowy – uczestnikami będą dzieci i opiekunowie oraz członkowie stowarzyszenia; rajd będzie prowadził ścieżką rowerową i szlakiem rowerowym na brzegiem jeziora Żuczek. Rajd zakończy się w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym nad jeziorem Żuczek, gdzie na dzieci będzie czekało ognisko, kiełbaski do upieczenia oraz napoje.

– wyścig kolarski – w ramach wyścigu kolarskiego o Puchar Burmistrza, zostanie zorganizowany „mini” wyścig dla dzieci; mali zawodnicy będą ścigać się na 600 metrowym odcinku, w pełni zabezpieczonym; otrzymają pakiety i numerki startowe; spiker sportowy będzie informował o wydarzeniach na trasie wyścigu; na mecie każdy otrzyma medal, a najlepsi zostaną uhonorowani statuetkami; dzieci będą również korzystać z bufetu dla zawodników i z miasteczka kolarskiego

– spotkania z trenerem – zaplanowane są 3 spotkania z trenerem kolarskim, który opowie dzieciom o zasadach ruchu drogowego, jak dobrać rower do swojego wieku i wzrostu, jak jeździć bezpiecznie i jakiego używać sprzętu ochronnego

– wyścig MTB/crossowy –  w ramach wyścigu „Dzikie Szaleństwo” zaplanowany jest również wyścig dla najmłodszych; dzieci, tak jak dorośli zawodnicy, otrzymają pakiety startowe i numerki, trasa będzie dopasowana do wieku i umiejętności dzieci, o postępach na trasie będzie informował profesjonalny komentator sportowy; po przejechaniu linii mety na szyi każdego z zawodników zawiśnie medal, a najlepsi otrzymają nagrody; dzieci będą miały zapewniony posiłek i napoje

– zakończenie projektu – na koniec spotkamy się przy wspólnym ognisku, gdzie dzieci otrzymają dyplomy za uczestnictwo w projekcie; będzie wspólne pieczenie kiełbasek, napoje, słodycze oraz dzielenie się wrażeniami z udziału w projekcie.

2) Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, tytuł projektu: Aktywny Obywatel-Wsparcie prawne i obywatelskie”, kwota dotacji 5000,00, opis: Zadanie polegać będzie na stworzeniu warunków do świadczenia rzetelnego i wysokiej jakości poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób o utrudnionym dostępie do zawodowych usług prawniczych. Wznowiona zostanie – po utrudnieniach finansowych – w pełnym zakresie działalność Biura Porad Obywatelskich (BPO) w Debrznie.

Projekt dotyczy pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. Celem głównym jest zapewnienie w okresie 6 miesięcy dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom, które potrzebują wsparcia doradcy obywatelskiego/ prawnika w rozwiązaniu spraw i problemów, ich dotyczących. Klient przed uzyskaniem porady będzie zobligowany podpisać oświadczenie dla celów projektowych.

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania przewidziano przeprowadzenie jednego spotkania  z seniorami, którego tematem przewodnim będzie „co zrobić, by uchronić się przed oszustwem”. Spotkanie zostanie poprowadzone przez szkoleniowca. Planuje się opracować i wydać poradnik dla seniorów, który otrzymają podczas spotkania. Zostanie on również udostępniony w biblioteczce poradniczej w BPO.

Oprócz poradnika dla seniora przewiduje się opracowanie i wydanie poradników dla mieszkańców terenu objętego wsparciem. Poradnik ten będzie zawierał odmienną tematykę tj. zawierać będzie merytoryczne opracowanie zagadnień prawnych/ obywatelskich/ mediacyjnych, z którymi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy tj. rozwód, alimenty, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, sądowe uregulowanie kontaktów z małoletnim.  Przedmiotowy poradnik będzie wręczany osobie korzystającej z BPO na zakończenie spotkania, jako podsumowanie i sposób na rozwiązanie problemu, z jakim się zgłoszono.

3) Gmina Debrzno, tytuł projektu: „Miasto Kobiet”, kwota dotacji: 6000,00 zł, opis projektu: projekt polega na cyklu spotkań i warsztatów dla grupy 15 kobiet.

Celem projektu będzie zwiększenie aktywności mieszkanek gminy Debrzno, podniesienia ich poczucia wartości, „wyrwanie” ich od codziennej rutyny (dom, praca, dzieci). Będzie to czas, aby każda z uczestniczek mogła się zrelaksować, skorzystać z różnych atrakcji i zabiegów pielęgnacyjnych, poczuć się pięknie i wartościowo. Na cykl warsztatów i spotkań składać się będą:

  • spotkanie z psychologiem,
  • spotkanie z kosmetyczką,
  • spotkanie z trychologiem,
  • spotkanie z masażystą,
  • warsztaty z wykonywania świeczek sojowych,
  • medytacja,
  • spotkanie z seksuologiem,
  • kurs tańca,
  • sesja zdjęciowa,
  • spotkanie podsumowujące.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu