Aktualności

Stypendia pomostowe dla maturzystów!

Rozpoczęła się XXIII edycja programu stypendialnego, który współfinansowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 10 000 zł.

 

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełniasz następujące warunki:
 • jesteś maturzystą, który w 2024 roku ukończył liceum, technikum lub szkołę branżową II stopnia,
 • jesteś zameldowany od co najmniej dwóch lat na obszarze LGD Ziemi Człuchowskiej (gminie Czarne, gminie miejskiej Człuchów, gminie wiejskiej Człuchów, gminie Debrzno, gminie Koczała, gminie Przechlewo, gminie Rzeczenica) licząc od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (tj. 05.04.2024 r.),
 • jesteś obywatelem polskim lub posiadasz Kartę Polaka,
 • złożysz aplikację bądź zostaniesz przyjęty na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskiej publicznej uczelni akademickiej (uczelni, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora),
  Uwaga! O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia dla służb mundurowych.
 • pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę wyliczony z czerwca 2024 r. nie będzie przekraczał 2969,00 zł brutto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
 • osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskasz min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów obliczysz sam/-a, stosując algorytm (do pobrania poniżej).
Co zrobić, aby otrzymać stypendium?

1. Uzyskaj rekomendację Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej

 • Wypełnij Wniosek o otrzymanie rekomendacji na stypendium pomostowe, który znajduje się poniżej, dołącz do niego:
  – kopię świadectwa dojrzałości,
  – zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz),
  – zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta/ Gminy,
  – wydruk kalkulatora dochodu na osobę (do pobrania poniżej) wraz dokumentami potwierdzającymi źródła i wysokość dochodów za czerwiec 2024 (zaświadczenia z zakładu pracy, decyzje ZUS/ OPS, odcinki rent/ emerytur, zaświadczenia wydane przez OPS/ PUP, wyroki sądu o przyznanych alimentach, oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu brutto przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych/ w formie zryczałtowanej, decyzje o przyznanych dopłatach z ARiMR (do wyliczenia dochodów stosuje się przelicznik 1/12 dla sumy kwot przyznanych dopłat z ARiMR), zaświadczeń z Urzędu Miasta/ Gminy o wielkości gosp. rolnego (do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego stosuje się przelicznik 462,42 zł zł dla 1 ha przeliczeniowego)
  – dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów.
 • Wypełniony wniosek o otrzymanie rekomendacji wraz z załącznikami prześlij na adres:
  Stowarzyszenie LGD Ziemi Człuchowskiej
  ul. Ogrodowa 26
  77-310 Debrzno
  do 26 lipca 2024 r. (liczy się data wpływu do biura LGD!)

Zobacz więcej aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która będzie miała miejsce w Debrznie w dniu 22.07.2024. Jednocześnie przypominamy że do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: krzesła stoły, szafy, łóżka,

Opiekun dzieci i młodzieży

Ogłaszamy nabór na wolne stanowisko opiekuna dzieci i młodzieży (sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą przewożonymi autobusami w drodze do szkoły i powrotu do domu).

Stypendia pomostowe dla maturzystów!

Rozpoczęła się XXIII edycja programu stypendialnego, który współfinansowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie

Zielona Wyspa w Debrznie

Już 9 lipca rusza projekt  „Masz wpływ. Przyroda i człowiek”. Oznacza to, że uczestnicy wyjdą  na plac przed Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Kraina małego odkrywcy!

Żłobek Gminny w Debrznie rozpoczyna cykl bezpłatnych zajęć rozwojowych „Kraina małego odkrywcy” Zajęcia przeznaczone są dla najmłodszych dzieci z rodzicem lub opiekunem i odbywają się

Skip to content